Наша діяльність

Курси стажування лікарів

Медицинский институтМедицинский институтМедичний інститут СумДУ входить до переліку закладів, затвердженого МОЗ України, які проводять підвищення кваліфікації лікарів на курсах стажування. Курси стажування організовуються і проводяться для лікарів з метою набуття спеціальних знань з певних проблем медицини, поглиблення професійних знань, умінь та практичних навиків у роботі відповідно до їх спеціальності і посади. Курси стажування є видом післядипломного навчання фахівців охорони здоров'я, що не замінює проходження лікарями спеціалізації та передатестаційних циклів підвищення кваліфікації.

Направлення лікарів на курси стажування проводиться обласними закладами охорони здоров'я. При навчанні на госпрозрахунковій основі навчальні плани і програми курсів, терміни навчання, вартість за підготовку спеціалістів погоджуються з замовником (контакти).

Підготовка лікарів на курсах стажування враховується при отриманні ними ліцензії на право займатися індивідуальною трудовою діяльністю. Курси стажування вважаються закінченими після засвоєння навчальної програми і успішного складання заліку. Особам, які закінчили курси, видається відповідне посвідчення державного зразка.

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Навчальний план підготовки лікарів на курсах стажування зі спеціальності "Інфекційні хвороби"

Навчальний план підготовки лікарів на курсах стажування зі спеціальності "Педіатрія"

Навчальний план підготовки лікарів на курсах стажування зі спеціальності "Загальна практика - сімейна медицина"

Навчальний план підготовки лікарів на курсах стажування зі спеціальності "Терапія"

Навчальний план підготовки лікарів на курсах стажування зі спеціальності "Хірургія"

AddThis Social Bookmark Button