Наша діяльність

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук проводиться щорічно з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактора формування фахівців нового типу, залучення студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.

Основними завданнями Конкурсу є: виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей; стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя; пропаганда досягнень науки, техніки та інноваційних технологій; активізація науково-дослідної роботи студентів; формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах. 

Конкурс проводиться у два тури: перший тур - у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації; другий тур - у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, визначених базовими. 

Засновником Конкурсу є Міністерство науки і освіти, молоді та спорту України. Контроль за організацією, проведенням та дотриманням вимог цього Положення здійснює організаційний комітет. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. Для організації та проведення першого туру Конкурсу у вищому навчальному закладі за наказом ректора створюється конкурсна комісія. У базовому вищому навчальному закладі з проведення другого туру створюється галузева конкурсна комісія. До складу галузевих конкурсних комісій входять науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу, у якому проводиться другий тур, представники інших вищих навчальних закладів, наукових установ, підприємств, громадських організацій тощо (за згодою). Головою галузевої конкурсної комісії є ректор або проректор вищого навчального закладу. 

Витрати на проведення першого туру Конкурсу та на пересилання робіт до базових вищих навчальних закладів здійснюються за рахунок вищих навчальних закладів. Матеріально-технічне забезпечення другого туру Конкурсу, витрати на рецензування робіт та проведення підсумкової науково-практичної конференції здійснюються за рахунок базового вищого навчального закладу та інших джерел, не заборонених законодавством України.

Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

Наказ №818-І від 21.10.2013 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2013/2014 н.р."

Вимоги до наукових робіт, що подаються на конкурс 

AddThis Social Bookmark Button