Наша діяльність

Апробаційна рада

Апробаційну раду в медичному інституті створено наказом ректора СумДУ №349-І від 22.04.2014 з метою удосконалення процедури попередньої експертизи дисертаційних робіт, які виконані аспірантами докторантами, науково-педагогічними і науковими працівниками на кафедрах медичного інституту та прикріпленими до них здобувачами, надання висновків щодо наукової і практичної цінності дисертацій та відповідно до п. 16 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567.

Наказ ректора СумДУ №349-І від 22.04.2014

Наказ ректора СумДУ №0434-І від 13.06.2016

Персональний склад апробаційної ради з попередньої експертизи дисертацйних робіт (медико-біологічні науки)

Персональний склад апробаційної ради з попередньої експертизи дисертацйних робіт (клінічні науки)

Форма подачі заяви для попередньої експертизи дисертаційної роботи

AddThis Social Bookmark Button