Наша діяльність

Розпорядження директора медичного інституту

Розпорядження №196 від 08.09.2014 "Стосовно організації навчального процесу по суботам у осінньому семестрі 2014-15 навчального року"

Розпорядження №148 від 06.06.2014 "Про порядок завершення весіннього семестру 2013-14 н.р. у медичному інституті СумДУ

Розпорядження №13 від 27.01.2014 "Про порядок завершення осіннього семестру 2013-2014 н. р. у медичному інституті СумДУ

Розпорядження №212 від 19.12.2013 "Щодо відпрацювання занять студентами 3-го заїзду до санаторію-профілакторію"

Розпорядження №196 від 27.11.2013 "Про лікування студентів в санаторії-профілакторії"

Розпорядження №180 від 16.10.2013 "Про лікування студентів в санаторії-профілакторії"

Розпорядження №172 від 16.10.2013 "Про лікування студентів в санаторії-профілакторії"

Розпорядження №168 від 30.09.2013 "Щодо порядку інформування деканату медичного інституту про порушення студентами навчальної дисципліни"

Розпорядження №5 від 16.01.13 "Про забезпечення безперервного професійного розвитку лікарів"

Розпорядження №10 від 31.01.13 "Про подовження зимової сесії до 25.02.2013"

Розпорядження №91 від 22.04.13 "Про порядок відпрацювання студентами медичного інституту СумДУ пропущених занять"

Розпорядження №130 від 18.06.2013 "Про подовження літньої сесії до 12.07.2013"

Розпорядження №134 від 02.07.2013 "Про впорядкування роботи з веб-сайтами медичного інституту та його структурних підрозділів"

Розпорядження №142 від 03.09.2013 "Про перевірку готовності кафедр до навчального 2013-14 року" (графік)

Розпорядження №154 від 16.09.2013 "Про оцінювання рівня знань студентів на підсумкових заняттях"

AddThis Social Bookmark Button