Наша діяльність

Інтернатура

InternyПідготовка медичних фахівців лікарів-інтернів на післядипломному етапі розпочалася в Сумському державному університеті з вересня 2003 року. Випускники вищих медичних закладів України, що отримали диплом лікаря, приступили до навчання в інтернатурі за спеціальностями: акушерство та гінекологія, внутрішні хвороби, загальна практика-сімейна медицина, інфекційні хвороби, педіатрія, радіологія, хірургія.

Навчання на очному циклі забезпечується кафедрами медичного інституту СумДУ, на заочному – проводиться на затверджених базах обласних, районних та міських лікарень.

Метою підготовки молодих спеціалістів в інтернатурі є підготовка кваліфікованих фахівців, створення у них системи загальнолюдських та професійних компетенцій, лікарів, здатних та готових до самостійної практичної діяльності переважно в умовах первинної медико-санітарної допомоги, невідкладної, а також спеціалізованої та високотехнологічної медичної допомоги.

Int. 3 Int2

Документи для вступу до навчання

Оплата навчання 

План навчального процесу підготовки лікаря в інтернатурі (магістратурі) зі спеціальності 8.12010001 "Лікувальна справа" за фаховими спеціальностями "Ортопедія і травматологія", "Педіатрія", "Інфекційні хвороби", "Акушерство і гінекологія", "Пульмонологія і фтизіатрія", "Неврологія", "Внутрішні хвороби", "Загальна практика-сімейна медицина", "Радіологія", "Патологічна анатомія", "Хірургія", "Стоматологія".

AddThis Social Bookmark Button