Наша діяльність

Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень

ЖурналJC&EMR - рецензований журнал, який публікує оригінальні статті, що охоплюють питання сучасної експериментальної та клінічної медицини.

Наша головна мета – створити дієву платформу для обміну думками й досвідом, та налагодити співпрацю між провідними науковцями в галузі клінічної та експериментальної медицини різних регіонів України та світу.

Звертаємо увагу, що подання матеріалу, рецензування статті та її подальший друк з необхідним перекладом англійської мовою є абсолютно безкоштовними. Окрім цього, редакція журналу залишається на позиціях відкритого досвіду та постійно працює над популяризацією наукового доробку своїх авторів.

ISSN: Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:

№ 15451-4023 ПР

Видавництво: Сумський державний університет (м. Суми, Україна)

Переваги для авторів:

наявність журналу у переліку наукових фахових видань ВАК України у галузі медичних наук;

безкоштовна публікація статей та безкоштовне розповсюдження їх електронних версій у мережі Інтернет;

можливість подання статей однією з трьох мов: українською, англійською або російською;

безкоштовний та якісний переклад україно- та російськомовних статей англійською мовою та безкоштовне розповсюдження електронних англомовних версій у мережі Інтернет;

можливість публікації у стислий (до 4-х місяців) термін;

періодичність виходу номерів журналу не менш, ніж 4 рази на рік;

можливість електронного подання статті з будь-якої частини світу через зручний веб-інтерфейс;

відповідність друкованої та електронної версій журналу міжнародним стандартам;

увага редакції до кожного автора та відкритість до спілкування;

відсутність вимоги щодо акту експертизи з дозволом на відкриту публікацію поданого матеріалу;

електронне розсилання коректур статей;

можливість спілкування з анонімними рецензентами статті через зручний веб-інтерфейс.

Редакція журналу в поточний час працює над: індексуванням статей журналу реферативними базами даних наукового спрямування (Scopus , DOAJWeb of Science, PubMed та інш.); присвоєнням статтям журналу цифрового ідентифікатору об’єкту (DOI).

OpenArchiveInitiative. Редакція Журналу клінічних та експериментальних медичних досліджень залишається на позиціях відкритого доступу та прагне якнайширшої популяризації доробку своїх авторів. Тому метадані всіх опублікованих статей передаються електронним бібліотекам та каталогам відкритого доступу (Worldcat.org, essuir.sumdu.edu.ua тощо), коло яких постійно розширюється. Журнал відкритий для співпраці з усіма зовнішніми ресурсами.

Авторська згода

Інструкція для авторів

Форма для рецензентів

Офіційний сайт журналу:  http://ujcem.med.sumdu.edu.ua/ua/

 

AddThis Social Bookmark Button