Наша діяльність

Робота стипендіальної комісії

Для вирішення питань з призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання  матеріальної допомоги та заохочення в медичному інституті створено стипендіальну комісію у складі:

Голова комісії:

1. Лобода А.М. - директор МІ СумДУ;          

Члени комісії:

2. Голубнича В.М. - перший заступник директора МІ;

3. Сотніков Д.Д. - заступник директора МІ з навчальної роботи;

4. Олешко О.М. - заступник директора МІ з позанавчальної роботи та по роботі в гуртожитках;

5. Дудко Ю.С. - студентський директор МІ;

6. Кроль Я.А. - голова студпрофбюро МІ;

7. Гарбузова Є.А. - перший заступник студентського директора МІ;

8. Юсупова А.Б. - секретар студентського директорату МІ;

9. Пономаренко О.В. - ст. оператор ЕОМ деканату МІ.

ДОКУМЕНТАЦІЯ

Рейтинг студентів для отримання стипендії 2017/18 навчальний рік, осінній семестр

Наказ №0054-І від 06.02.2017 стосовно складу стипендіальної комісії

Наказ №0094-І від 21.02.2017 про встановлення розмірів стипендіального забезпечення студентам денної форми навчання

Протокол засідання стипендіальної комісії від 24.02.17 №5-І

Протокол засідання стипендіальної комісії від 22.10.15 №2

Протокол засідання стипендіальної комісії від 10.02.2015 №1

Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти 2014/15

AddThis Social Bookmark Button