Наша діяльність

Оголошення

Захист звітів про проходження практики

ОГОЛОШЕННЯ

Студентам 4-5 курсів спеціальності «Лікувальна справа», які написали заяви про проходження виробничої практики поза межами ЛПЗ м. Суми, необхідно з’явитися на залік, який відбудеться  о 15.30 в корпусі ТЗ, аудиторія ЛА2 (вул. Санаторна, 31 ).

Залік з практики відбудеться: за 4 курс - 18.09.2018 р., за 5 курс - 19.09.2018 р.

З собою мати наступні документи:

- 4 оформлені щоденники;

- наказ з ЛПЗ про проходження студентом практики;

- табеля обліку робочого часу.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Студентам 4-5 курсов специальности «Лечебное дело», которые написали заявления о прохождении практики у себя на родине, необходимо явиться на зачет, который состоится в 15.30 в корпусе ТЗ, аудитория ЛА2 (ул. Санаторная, 31):

за 4 курс - 26.09.2018 р., за 5 курс - 27.09.2018 р.

При себе иметь следующие документы:

* 4 оформленные дневника;

* Письмо из лечебного заведения о прохождении студентом практики.

ATTENTION

Students of the 4-5 courses of the specialty "General medicine", who wrote applications for the practice at home, need come to pass it , at 3:30 pm in the theoretical campus of the Medical institute, LA-2 audience (Sanatornaya St. 31):

You should have the following documents:

* 4 filled diaries;

* A letter from the medical institution where you did practice.

after 4 course - 26.09.2018

after 5 course – 27.09.2018

     

Про роботу Медичного інституту СумДУ  

Нові спеціальності

Про спеціальність "Громадське здоров'я" 

Про спеціальність "Педіатрія"

Про спеціальність "Фізична терапія"

    УНІВЕРСИТЕТСЬКА КЛІНІКА

      

                   Детальніше

Наші консультації