Наша діяльність

Оголошення

Стажування на кафедрі фармакології та клінічної неврології Умеа Університету (Швеція)

Асистент кафедри біофізики, біохімії, фармакології та бімолекулярної інженерії CумДУ, к.мед.н. Глущенко Надія Володимирівна з 8.10.2018 р. по 19.10.2018 р. прийняла участь у програмі академічної мобільності з метою викладання в рамках ERASMUS+ Exchange Program на кафедрі фармакології та клінічної неврології Умеа Університету (Швеція).

Глущенко Н.В. провела лекцію на тему “Adverse effects of β-blockers“ для студентів, що навчаються за медичним напрямком та лекцію для студентів спеціальності “Біоінженерія” на тему “H1-аntihistamines drugs“. Викладач ознайомилася із досвідом колег щодо викладання фармакології майбутнім лікарям із застосуванням сучасних електронних teaching-platforms та проведенням лабораторних робіт, направлених на ідентифікацію лікарських засобів. Також у рамках програми стажування Глущенко Н.В. взяла участь у засіданні провідних фахівців з клінічної фармакології Умеа Університету щодо корегування фармакотерапії пацієнтів університетської клініки. Отриманий досвід сприятиме впровадженню використання змішаної моделі навчанняна курсі фармакології медичного інституту СумДУ.

     

Про роботу Медичного інституту СумДУ  

Нові спеціальності

Про спеціальність "Громадське здоров'я" 

Про спеціальність "Педіатрія"

Про спеціальність "Фізична терапія"

    УНІВЕРСИТЕТСЬКА КЛІНІКА

      

                   Детальніше

Наші консультації