Наша діяльність

Оголошення

Апробаційна рада 15 грудня 2017 року о 13.00 годині в Конгрес-центрі СумДУ.

Всі бажаючі запрошуються на засідання апробаційної ради.

Дата та час проведення: 15 грудня 2017 року о 13.00 годині в Конгрес холі СумДУ.

Порядок денний: обговорення дисертаційних робіт здобувачів ступеня кандидата медичних наук:

Бадіона Юрія Олексійовича,   аспіранта кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії під керівництвом д.м.н., проф. Шкатули Ю.В. Тема дисертаційної роботи: «Оптимізація допомоги постраждалим із поєднаною скелетною травмою на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах в умовах агропромислового регіону»;

Жалдак Дар’ї Олександрівни, аспірантки кафедри сімейної медицини з курсом дерматовенерології. Науковий керівник – доц., к.мед.н. Мелеховець Оксана Костянтинівна. Тема дисертаційної роботи: « Особливості перебігу та лікування дисліпідемій у хворих на гіпотиреоз в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки».

Заповни анкету

     

Про роботу Медичного інституту СумДУ  

Нові спеціальності

Про спеціальність "Громадське здоров'я" 

Про спеціальність "Педіатрія"

Про спеціальність "Фізична терапія"

    УНІВЕРСИТЕТСЬКА КЛІНІКА

      

                   Детальніше

Наші консультації

Наша акція