Наша діяльність

Оголошення

Апробаційна рада 15 грудня 2017 року о 13.00 годині в Конгрес-центрі СумДУ.

Всі бажаючі запрошуються на засідання апробаційної ради.

Дата та час проведення: 15 грудня 2017 року о 13.00 годині в Конгрес холі СумДУ.

Порядок денний: обговорення дисертаційних робіт здобувачів ступеня кандидата медичних наук:

Бадіона Юрія Олексійовича,   аспіранта кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії під керівництвом д.м.н., проф. Шкатули Ю.В. Тема дисертаційної роботи: «Оптимізація допомоги постраждалим із поєднаною скелетною травмою на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах в умовах агропромислового регіону»;

Жалдак Дар’ї Олександрівни, аспірантки кафедри сімейної медицини з курсом дерматовенерології. Науковий керівник – доц., к.мед.н. Мелеховець Оксана Костянтинівна. Тема дисертаційної роботи: « Особливості перебігу та лікування дисліпідемій у хворих на гіпотиреоз в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки».

     

Про роботу Медичного інституту СумДУ  

Нові спеціальності

Про спеціальність "Громадське здоров'я" 

Про спеціальність "Педіатрія"

Про спеціальність "Фізична терапія"

    УНІВЕРСИТЕТСЬКА КЛІНІКА

      

                   Детальніше

Наші консультації