Наша діяльність

Методичне забезпечення освітніх програм

Кафедра анатомії людини

Кафедра фізіології та патофізіології

Кафедра біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії

Кафедра гігієни та екології з курсами мікробіології, вірусології та імунології

Кафедра внутрішньої медицини післядипломної освіти

Кафедра загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії

Кафедра нейрохірургії та неврології з курсами психіатрії, наркології, дерматовенерології, професійних хвороб, клінічної імунології, алергології

Кафедра акушерства та гінекології

Кафедра хірургії з дитячою хірургією з курсом урології

Кафедра ортопедії та травматології

Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією

Кафедра сімейної та соціальної медицини

Кафедра патологічної анатомії

Кафедра педіатрії

Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини

Кафедра фізичного виховання та спорту

AddThis Social Bookmark Button