Українсько-білоруський проєкт отримав бюджетне фінансування: науковці СумДУ серед розробників

У межах українсько-білоруського науково-технічного співробітництва та відповідної міжурядової угоди був проведений конкурс спільних науково-дослідних проєктів. За його результатами спільний проєкт вчених кафедри патологічної анатомії та комп’ютерних наук Сумського державного університету «Розробка автоматизованої програми диференційної діагностики новоутворень молочної залози з морфометричною оцінкою рецепторного статусу ракових клітин» був відзначений першим у списку найкращих проєктів та отримав бюджетне фінансування.

Відповідні накази були видані Міністерством освіти і науки України 18 січня «Про визначення основних напрямів використання бюджетних коштів відповідно до міжнародних договорів України на 2019 рік» та 4 червня «Про фінансування спільних українсько-білоруських науково-дослідних проєктів у 2019 р.».

Науково-дослідна розробка розробляється кількома організаціями України і Білорусі: Сумським державним університетом, Науково-виробничою фірмою «Sumy Electron Optics» (Україна) та Інститутами фізіології та Об’єднаним інститутом проблем інформатики НАН Білорусі. Ідею діагностичної програми для підтримки рішень при встановленні патогістологічного діагнозу розробляли проф. Анатолій Романюк та проф. Анатолій Довбиш впродовж останніх років.