Вітаємо з блискучим захистом дисертації!

Кафедра біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії вітає асистента Наталіч Вікторію Вадимівну з блискучим захистом дисертації “Механізми формування та структурно-морфологічні характеристики наносистем Сu, Cr, Ni, Zn, ZnO” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (спеціальність – фізика твердого тіла), який відбувся 30.11.2018р. Бажаємо подальшого успішного руху в науці, не зупиняючись ні на мить!