Всеукраїнська науково-практична конференція та пленум ГО Асоціація інфекціоністів Сумщини «Інфекційні хвороби в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспекти»

Відповідно до реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, що проводитимуться у 2019 році МОЗ України, НАМН України, 29-30 травня 2019 року в Сумському державному університеті (посвідчення № 709 від 22 грудня 2018 р., видане УкрІНТЕІ) відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Інфекційні хвороби в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспекти».

У форумі прийняло участь понад 200 фахівців лікувально-профілактичних закладів Сумщини і України різних спеціальностей (інфекціоністи, терапевти, педіатри, сімейні лікарі тощо), а також науковці медичної та немедичної галузей (МОЗ і НАМН України), фахівці із Києва, Харкова, Тернополя, Івано-Франківська, Чернівців, Сум.

Голова ГО «Асоціація інфекціоністів Сумщини», завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, д-р мед. наук, професор М. Д. Чемич відкрив конференцію. У своєму виступі він підкреслив, що основна мета конференції – вдосконалення діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб.

З вітальним словом і побажанням успіхів у проведенні цього важливого заходу виступив начальник УОЗ Сумської обласної державної адміністрації С. П. Бутенко,  який у своїй промові відмітив, що зусилля науковців СумДУ та фахівців інших установ області спрямовані на зниження захворюваності населення регіону на інфекційні хвороби, профілактику інфекційних хвороб, своєчасного надання спеціалізованої медичної допомоги, а також підвищення професійного рівня медичних працівників, посилення кадрового потенціалу.

З привітанням учасників конференції виступив директор медичного інституту СумДУ А. М. Лобода, який відмітив позитивну роль таких форумів у підвищенні кваліфікації лікарів, зміцненні наукового потенціалу.

На пленарному засіданні 29 травня 2019 р. було заслухано доповіді з актуальних питань сучасної інфектології – хронічні вірусні гепатити, наслідки лікування, епідемія кору в Україні, нейроінфекції, гострі кишкові інфекції.

Професор Чемич М. Д. у своїй доповіді вказав, що висока захворюваність на вірусні гепатити спостерігається у Сумській, Херсонській та Хмельницькій областях. У Дніпропетровській, Полтавській та Хмельницькій областях вагома кількість хворих виявляється вже на стадії цирозу. У значної кількості пацієнтів не виявляється генотип вірусу. У лікуванні вірусних гепатитів спостерігається динаміка до значного посилення використання препаратів прямої противірусної дії порівняно зі схемами з Пег-ІФН.

Рябіченко В. В. доповів про сучасні підходи до діагностики і лікування цирозу печінки.

Троцька І. О. відмітила особливості епідемії кору в Україні та акцентувала увагу на профілактиці внутрішньолікарняного інфікування.

Доцент кафедри інфекційних хвороб, д-р мед. наук ХНМУ Сохань А. В. окреслив можливості удосконалення діагностики нейроінфекцій. У його доповіді вказано на те, що показники ЦСР з низькими рівнями нейротрофічного фактору мозку (BDNF) у хворих з бактеріальними та вірусними МЕ та наявність зворотної кореляції з тривалістю неврологічних симптомів свідчать про значення BDNF у патогенезі ураження зрілих нейронів при гострих менінгітах/ менінгоенцефалітах.

Д-р мед. наук, проф. кафедри військової терапії Української військово-медичної академії доповів про проблеми, діагностики, лікування інфекційного ендокардиту.

Значну зацікавленість та жваве обговорення викликали доповіді к. мед. наук, асистента СумДУ О. М. Чемич «Сучасна лікувальна тактика при гострих кишкових інфекційних захворюваннях»; к. мед. наук, доцента СумДУ В. В. Ільїної «Гепатопротектори у лікуванні хронічних уражень печінки»; к. мед. наук, доцента СумДУ Малиш Н. Г. «Діарейні інфекції в Україні: еволюція епідемічного процесу»; Клименко Н. В. «Актуальні питання діагностики та терапії Лайм-Бореліозу».

30 травня 2019 року на секції молодих вчених було представлено 17 доповідей. Інформація, наведена в доповідях, стосувалась новітніх підходів до діагностики та лікування поширених інфекцій в Україні.

Відбулося нагородження дипломами і призами переможців конкурсу студентських наукових робіт. За доповіді нагороджені – Бурнос Яна Анатоліївна, М’якота Тетяна Валентинівна «Клініко-епідеміологічні особливості перебігу вірусного гепатиту С у 2018 році»; Олефір Анна Анатоліївна, Кравцова Яна Леонідівна «Клінічні і лабораторні особливості ВІЛ-інфекції»; Сосновенко Дмитро Сергійович «Зміни гематологічних показників ендогенної інтоксикації, неспецифічної реактивності та активності запалення у хворих на ВІЛ-інфекцію».

За стендові доповіді нагороджені – Яркова Анна Андріївна, Драбинка Анастасія Сергіївна, Федоренко Наталія Миколаївна «Частота виявлення TORCH-інфекції у вагітних на Сумщині»; Олефір Анна Анатоліївна, Кравцова Яна Леонідівна «Структура опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих»; Осипко Дмитро Валерійович, Могиленко Віра Іванівна «Розробка анкети для оцінки якості знань населення з питань хронічних вірусних гепатитів».

За краще знання інфекційних хвороб – Олефір Анна Анатоліївна, Кравцова Яна Леонідівна, Денисенко Анастасія Петрівна.

Учасники конференції мали змогу поспілкуватися зі своїми колегами, обмінятись досвідом.

30 травня 2019 року в рамках конференції відбулись пленум ГО «Асоціація інфекціоністів Сумщини» та нарада районних інфекціоністів. На порядку денному було обговорення нового положення щодо атестації лікарів, заплановано проведення циклів тематичного удосконалення лікарів у червні та листопаді 2019 р. Заслухані звіти ГО «АІС» професора Чемича М. Д. про роботу протягом року, звіт ревізійної комісії.

Заслухавши та обговоривши доповіді, учасники конференції дійшли наступних висновків:

 • Природні та соціальні катаклізми, які значно зросли в наш час, сприяють зростанню захворюваності на інфекційні хвороби, а також виникненню нових, невластивих для певних територій інфекційних хвороб, що несуть загрозу їх значного поширення.
 • Залишається недосконалою система епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, внаслідок реорганізації санітарної служби області, в результаті чого повертаються «старі» інфекції (кір, дифтерія).
 • Застосування препаратів прямої противірусної дії для лікування ХВГС знаменує нову еру у боротьбі з цією тяжкою недугою.
 • Не втрачає своєї актуальності опісторхоз, виявляємість якого значно знизилась в останні роки внаслідок невідповідності матеріального забезпечення лабораторної служби для індикації патогенів у біологічних та абіотичних середовищах, а також скорочення служби епідеміологів.
 • Потребує вдосконалення епіднагляд за Лайм-бореліозом, захворюваність на який в області невпинно зростає.

Рішення науково-практичної конференції:

Провести 2-х тижневі цикли тематичного удосконалення лікарів «Вірусні гепатити. ВІЛ-інфекція», з 10 червня та 11 листопада 2019 р.

 • Організувати та регулярно проводити заняття з лікарями за системою безперервної професійної освіти.
 • Докласти максимальних зусиль для збереження матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу інфекційної служби.
 • Забезпечити постійне вдосконалення системи безперервної післядипломної підготовки кадрів з інфектології (конференції, семінари, курси тематичного вдосконалення, тренінги тощо).
 • Оптимізувати надання медичної допомоги інфекційним хворим з використанням найсучасніших технологій для діагностики і лікування.
 • Впровадити на регіональному рівні систему дозорного епіднагляду за грипом і ГРВІ.
 • Оптимізувати епіднагляд за природно-осередковими хворобами Сумщини – опісторхозом, Лайм-бореліозом.

Проект рішення затверджено одноголосно учасниками Всеукраїнської науково-практичної конференції.