Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Біомедична інженерія»

18 квітня 2019 р. в НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 н.р. зі спеціальності «Біомедична інженерія», в якому здобули перемогу магістри відповідної спеціальності нашого університету Кумеда Марія  та Соболева Маргарита за роботу: «Розробка технології отримання біосумісних гранульованих матеріалів на основі гідроксиапатиту та природного полімеру хітозану, як систем для пролонгованої доставки лікарських засобів» (науковий керівник – чл.-кор. НАНУ Суходуб Леонід Федорович), яка була виконана в лабораторії «Біонанокомпозит» кафедри біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії Медичного інституту СумДУ. В роботі вирішувалось завдання створення біосумісного з нативним оточенням кальцій фосфатного біоматеріалу для лікування дефектів кісткової тканини в пластичній та хірургічній медицині. Отриманий матеріал має стимулювати ріст нової кісткової тканини за рахунок присутності гідроксиапатитної складової, яка є основною мінеральною складовою нативної кістки, володіти протимікробною та консервуючою дією за рахунок вмісту природного поліаміносахариду хітозану. Композитний матеріал був синтезований методом «мокрої хімії» під дією мікрохвильового випромінення, що значно прискорює технологічний режим. Синтезований під дією мікрохвильового випромінювання композит з вмістом лікарського засобу може виконувати роль систем для доставки ліків (DDS).

Форми отриманих матеріалів: гідрогель, гранули            

Схематичне зображення технології утворення композитного матеріалу ГА/CS під впливом мікрохвильового випромінювання