Колегіальні органи

Медичного інституту

Вчена рада є колегіальним органом Медичного інституту СумДУ, що реалізує свої функції шляхом проведення засідань та прийняття відповідних рішень.
Організація роботи з якісної та вчасної підготовки матеріалів до засідання Вченої ради покладається на посадових осіб, які є відповідальними за підготовку питань порядку денного. Після затвердження Вченою радою плану її роботи відповідальні особи узгоджують з головою Вченої ради графік та інші організаційні питання щодо підготовки матеріалів.