Наші послуги

Медичний інститут

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Регіональний науково-навчальний центр ендоскопічних методів діагностики та малоінвазивної хірургії

Потреба створення центру була зумовлена широким впровадженням у практичну медицину ендоскопічної техніки та недостатньою кількістю учбових закладів для підготовки спеціалістів відповідного профілю. Центр представляє собою складну систему з наявністю сучасного дорого вартісного обладнання, спеціальних приміщень, лабораторії та клінічних баз. Тільки лічені медичні університети Україні мають у своєму складі подібні учбові підрозділи.

Необхідність оволодіння ендоскопічними методами діагностики та малоінвазивної хірургії є сучасною вимогою до лікарів майже усіх хірургічних та деяких терапевтичних спеціальностей. Адже за минуле десятиліття в хірургії відбулися події, що істотно змінили принципи оперативного лікування багатьох захворювань – розвинулася техніка ендоскопічної хірургії (ендохірургія). Поява ендохірургії, в лічені роки завоювала світ весь і було розцінено як друга французька революція. За значущістю ця хірургічна технологія порівнянна з поширенням асептики і антисептики, впровадженням інтубаційного наркозу, методики екстракорпорального кровообігу або розробкою операційних мікроскопів.

Запрошуємо на навчальні курси

Навчання адаптоване під розклад студентів, заняття проходять один раз на тиждень у другій половині доби в тренувальних залах операційної Медичного інституту на Басах. Слухачам будуть викладені основні принципи гнучкої ендоскопії та малоінвазивних втручань. Протягом цього навчального року планується освоєння студентами базових мануальних навиків з «відкритої» та відеоендоскопічної хірургії, ознайомолення з сучасними інструментами та оснащенням операційних різного профілю. Планується 10 занять.

Онлайн запис на курси:

Vyacheslavovych-1

Овечкін Денис Вячеславович

Куратор навчальних курсів

кандидат медичних наук, доцент
Телефон: +38-050-955-0-233
Dr. Denys Ovechkin
PhD, Assoc. Prof., Head of Pediatric Surgery Course,
Director of Endoscopic and Minimally Invasive Surgery Center
of Sumy State University