Міжнародні освітні проєкти

Еразмус+ та Жан Моне

Публічна інформація

Освітні проєкти Еразмус+

«Медична освіта в Європейському Союзі: виклики для України»

599989-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE (MedEUk) був розпочатий у 2018 р. та успішно завершений у 2021 р.. До виконання проєкту був залучений медичний студент-старшокурсник університету м. Хельсінки у Фінляндії. Наш Модуль надав знання про ефективні практики медичної освіти ЄС як студентам, так і викладачам СумДУ. Модуль також підтримав імплементацію реформи охорони здоров’я в Україні на місцевому та регіональному рівнях. Загалом, проєкт посприяв впровадженню ефективних Європейських практик в області охорони здоров’я та покращенню системи медичної освіти в Україні. Наш Модуль був першим проєктом подібного штибу в Медичному Інституті СумДУ, та започаткував активний рух багатьох команд на різних кафедрах Інституту до подачі заявок. Команда Модуля перевищила заплановані значення за всіма показниками, і наш звіт було прийнято без питань та застережень.

«Сучасні європейські тенденції в галузі біомедичної вищої освіти: біонаноматеріали»

Сумський державний університет є виконавцем проєкту «Сучасні європейські тенденції в галузі біомедичної вищої освіти: біонаноматеріали» 620717-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE (Грантова Угода № – 620717) від України.

Термін дії проєкту 01.09.2020 р. – 31.08.2023 р.

Координатор проєкту – к.мед.н., доц. Олешко Олександр Миколайович.

Модуль «Сучасні європейські тенденції в галузі біомедичної вищої освіти: біонаноматеріали» буде поширений на студентів, аспірантів, викладачів, регіональні органи влади та всіх бажаючих. Основний вплив полягатиме в підвищенні якості викладання, а також наукових досліджень біонаноматеріалів. Це дозволить студентам та молодим вченим отримати знання в області біомедичних досліджень ЄС. Важливе значення також матиме активізація діалогу між науковими колами та політичними діячами. В цілому, метою даного проєкту є удосконалення навчальних програм освітнього простору та прискорення впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Таким чином, в рамках цього модулю Центром колективного користування науковим обладнанням НН Медичного інституту будуть запропоновані перші європейські навчальні курси. Додаткова цінність полягатиме у розробці нового дослідження ЄС для навчальної програми. Важливо, що Модуль приділяє особливу увагу управлінню ЄС у галузі біомедичної освіти, що має велике значення для суспільства. Це ще більше посилить регіональну роль СумДУ та розширить сферу досліджень європейської інтеграції всередині та за межами університету.

“Європейські правила біозахисту та біобезпеки враховуючи глобальні виклики”

Основним завданням модуля 101048202 ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH є підвищення обізнаності студентів спеціальностей галузі 22 «Охорона здоров’я» та широкого кола зацікавлених осіб в особливостях організації та законодавчого регулювання в Європейському союзі питань, які стосуються біозахисту та біобезпеки. 

Виконання модуля  буде проводитись на базі Навчально-наукового медичного інституту Сумського державного університету  у 2022-2025 рр. До розробки модуля та його імплементації залучено науково-педагогічних працівників кафедри громадського здоров’я, кафедри інфекційних хвороб, центру колективного користування науковим обладнанням Сумського державного університету та працівників медичного інституту Латвійського університету. Наші європейські партнери забезпечать поширення європейського досвіду серед студентів, що сприятиме підвищенню їх конкурентоспроможності в майбутньому.

Основним спрямуванням навчального курсу, який передбачено в рамках модуля, є формування у студентів медиків професійних компетентностей, які дозволять їм легко інтегруватися в міжнародне професійне середовище. Окрім того, модуль передбачає підвищення обізнаності широкого кола зацікавлених осіб в питаннях біобезпеки на прикладі європейського досвіду та із використанням міжнародних стандартів та практик.  Отже, модуль створить інтерес до питань ЄС.

Ще одним напрямком проєкту є проведення досліджень у сфері нормативного регулювання питань спрямованих на забезпечення біобезпеки населення. Залучення студентів до цих досліджень дозволить їм отримати навички проведення наукових досліджень та підвищить їх зацікавленість у дослідницькій роботі. Оприлюднення результатів дослідження сприятиме поширенню та популяризації знань про біобезпеку  серед широкого загалу не лише на регіональному рівні, але й на рівні всієї України.

Загалом модуль сприятиме впровадженню Угоди про асоціацію Україна-ЄС, сприятиме встановленню європейської моделі Дослідницького університету в Україні та поглиблюватиме європейський вимір у різних цільових групах.

 

Проєктна група

team-profile-golub

Viktoriia Holubnycha

к.мед.н, доцент кафедри громадського здоров’я

Координатор проєкту

chemich-mikola-dmitrovich

Mykola Chemych

д. мед.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб

Виконавець проєкту

team-profile-kirilenko

Sergiy Kyrylenko

к.б.н. ст. н.с. ЦККНО ННМІ

Виконавець проєкту

team-profile-kornienko

Viktoriia Korniienko

к. мед.н. доцент кафедри морфології ст.н.с. ЦККНО ННМІ

Виконавець проєкту

s200_signe.me_inska

Signe Mezinska

PhD, Associate Professor, Faculty of Medicine Latvia University

Європейські партнери

una riekstina

Una Riekstina

PhD, Professor, Faculty of Medicine Latvia University

Європейські партнери