Виробнича практика

Медичний інститут

Питання виробничої практики

Виробнича практика студентів є невід’ємною частиною навчального процесу, яка забезпечує узагальнення та удосконалення теоретичних знань, а також розвиває здатність застосування їх на практиці. Крім того студенти опановують оформлення медичної документації, основні правила деонтології та медичної етики, поводження у трудовому колективі.

Виробнича практика проводиться на клінічних базах провідних лікувально-профілактичних закладів міста Суми, з якими укладені договори про співпрацю. Студенти також можуть самостійно після погодження з відповідними кафедрами та деканатом медичного інституту підбирати для себе місце проходження практики, за умов його відповідності вимогам.

Для студентів-іноземців бази практики передбачаються у відповідному контракті чи договорі щодо підготовки спеціалістів і можуть бути розташовані як на території країн-замовників на спеціалістів, так і в межах України. Студентам-іноземцям у встановленому порядку видаються програма та індивідуальне завдання. Після закінчення практики вони складають звіт в порядку, встановленому кафедрою, предметною (цикловою) комісією.

До керівництва практикою залучаються досвідчені викладачі, які консультують студентів щодо користування та оформлення необхідної документації (робоча програма, план-графік, щоденник практики), роз’яснюють правила охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, а також відповідальність за виконану роботу.

Після закінчення терміну практики студенти комісії надають письмовий звіт про виконання програми виробничої практики та складають підсумковий залік. Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії. Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією.

Помилка заповнення форми. Форма була заповнена не вірно,
або ж не заповнена зовсім. Будь ласка, зверніть увагу на
повідомлення під полями введення.

Дякуємо! Ваше повідомлення успішно відправлено, незабаром ми зв’яжемося з Вами.

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]