“Трушно про мою спеціальність у СумДУ”

Мета програми – забезпечити підготовку висококваліфікованого лікаря, спираючись на академічну підготовку з фундаментальних клінічних біомедичних наук та підготовку випускників до професійної діяльності лікаря на відповідній посаді шляхом набуття загальних та спеціальних компетентностей.

Сфера застосування щонайменше описується визначеними переліками синдромів та симптомів захворювань, невідкладних станів, фізіологічних станів та захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів; лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій; питань трудової, судової та військової експертизи.