Шановні студенти, лікарі-інтерни!

З 1 квітня в навчально-науковому медичному інституті Сумського державного університету поновлюється навчальний процес, і ви матимете можливість продовжити навчання в онлайн — форматі до кінця семестру.

Цього року атестація здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» проводиться наступним чином:

  • перший етап єдиного державного кваліфікаційного іспиту КРОК 1 для здобувачів вищої освіти не проводиться та переноситься на наступний рік навчання;
  • скасовується другий етап єдиного державного кваліфікаційного іспиту КРОК 2 для здобувачів вищої освіти, які закінчують навчання у 2022 році.

Основною формою атестації випускників вищих навчальних закладів у 2022 році є комплексний практично-орієнтований кваліфікаційний іспит, який буде проводитися в дистанційному онлайн — форматі.

Атестація здобувачів освіти всіх інших курсів галузі знань 22 «Охорона здоров’я», а також здобувачів освіти бакалаврського та магістерського рівня спеціальності «Фізична культура і спорт» буде здійснюватися також в онлайн — форматі за формами, визначеними відповідними навчальними планами спеціальностей.

Підготовлений також Наказ МОЗ України, який знаходиться зараз на юстуванні в Міністерстві юстиції, відповідно до якого скасовується іспит КРОК 3 для лікарів-інтернів. Його пропонується замінити на практично-орієнтований кваліфікаційний іспит.

Окремим Наказом МОЗ України, який зараз також знаходиться на погодженні в Міністерстві юстиції, врегульовуються питання щодо розподілу випускників в інтернатуру. Відповідно до запропонованого наказу рейтинговий електронний розподіл, який планувався до впровадження у 2022 році, переноситься на 2023 рік. Розподіл відбуватиметься за старою схемою. Термін подання заяви на вступ до інтернатури від випускників цього року – до 20 липня 2022 року.

З повагою,
Лобода А.М.