Євразійський віртуальний міст знань з патофізіології

Вперше в навчально-науковому Медичному інституті СумДУ був започаткований проєкт білатеральної віртуальної академічної мобільності з Ошським державним університетом (Киргизстан). Ідея співпраці між ВНЗ України та Киргизстану з’явилася під час спільного стажування у Відкритому Медичному інституті Американо-австрійської фундації (м. Зальцбург) у д.мед.н Романа Москаленко та д.мед.н Романа Калматова ще у 2019 році. Одразу ж у цьому році була укладена рамкова угода про співпрацю між СумДУ та ОшДУ. Активізація сумісної діяльності відбулася уже в епоху пандемії COVID19 та широкого запровадження дистанційних технологій навчання. Для старту був обраний курс патофізіології, який викликав найбільший інтерес партнерів з Ошського державного університету їх зацікавила можливість співпрацювати з відомим українським вченим проф. Олександром Васильовичем Атаманом. Після переговорів між зацікавленими сторонами за участі директора НН МІ проф. Андрія Лободи були узгоджені всі технічні деталі і проєкт стартував 20 вересня 2021 року.

Мета віртуальної академічної мобільності полягала в обміні технологіями викладання предмету та педагогічними напрацюваннями. З обох сторін у проєктів брали участь по одній академічній групі студентів (12 осіб), обсяг віртуальної академічної мобільності відповідав 1 академічному кредиту. Лекційний матеріал викладався проф. О.В. Атаманом та проф. Р.К. Калматовим, практичні заняття велися викладачами-доцентами кафедр Вікторією Ільїною та Ібрагімом Атабаєвим з української та киргизької сторони відповідно.

Проєкт віртуальної академічної мобільності тривав майже 2 місяці, по закінченні роботи студенти отримали відповідні оцінки, які були взаємозараховані у партнерських університетах та сертифікати, завірені ректорами обох ВНЗ.

Українські та киргизстанські студенти продемонстрували гарний рівень знань та здатність реагувати на сучасні виклики, викладачі обох ВНЗ схвально оцінили їх підготовку та здатність до навчання.

Підводячи проміжні підсумки, можна сказати, що це був цінний досвід співпраці, яка буде надалі розвиватися та укріплюватися між нашими університетами та країнами.