СумДУ успішно пройшов міжнародну акредитацію магістерської програми «Медицина»

22 квітня Акредитаційна комісія Незалежного агентства з акредитації та рейтингу (НААР, Казахстан) прийняла рішення про акредитацію освітньо-професійної програми «Медицина» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 222 «Медицина» терміном дії на п’ять років.

Акредитаційна експертиза відбувалася у рамках пілотного проєкту між Незалежним агентством з акредитації та рейтингу (Independent Agency for Accreditation and Rating)Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти та Сумським державним університетом і передбачала одночасну акредитацію освітньої програми «Медицина» за стандартами Всесвітньої федерації медичної освіти та за національними критеріями.

Отримання міжнародного сертифікату з акредитації магістрів ОП «Медицина» підтверджує високу якість підготовки фахівців у Сумському державному університеті на рівні європейських вимог та засвічує повну відповідність даної програми якості, змісту, методів і технологій навчання міжнародним стандартам якості вищої освіти та вимогам Всесвітньої федерації медичної освіти.

Дипломи випускників ОП «Медицина» Сумського державного університету тепер визнаються не тільки в Україні, але й далеко за її межами.

Детальна інформація щодо міжнародної акредитації за посиланням: https://iaar.agency/registry/program/4341/en

Детальна інформація щодо вітчизняної акредитації за посиланням:

https://sumdu.edu.ua/uk/about-sumdu/public-info/licensing-accreditation/33-accreditation-ssu.html

До відома. НААР – міжнародне акредитаційне агентство по забезпеченню якості освіти (започатковане у 2011 році), входить в Європейський реєстр якості EQAR та є повним членом європейських, азіатських і американських мереж і агентств якості освіти: ENQA – Європейської асоціації по забезпеченню якості у вищій освіті; INQAAHE – Міжнародної мережі агентств із забезпечення якості вищої освіти; CHEA / CIQG – Міжнародної групи якості Ради з акредитації вищої освіти в США; IREG – Міжнародної обсерваторії по академічному ранжируванню; CEENQA – Мережі агентств із забезпечення якості в галузі вищої освіти країн Центральної та Східної Європи; APQN – Азіатсько-Тихоокеанської мережі по забезпеченню якості.

Діяльність НААР відповідає високим стандартам забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти European Standards and Guidelines (ESG) та Всесвітньої федерації медичної освіти World Federation for Medical Education (WFME).