Візит фахівців Інституту серця до Медичного інституту

У рамках співпраці Медичного інституту Сумського державного університету з Інститутом серця МОЗ України 17 грудня 2019 року відбувся науково-практичний семінар «Актуальні питання кардіології та кардіохірургії». Лекція директора Інституту серця МОЗ України, члена-кореспондента НАМН України, проф., д.мед.н. Тодурова Б.М. була присвячена сучасним аспектам кардіохірургічної допомоги, виступ асистента кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій  НМАПО ім. П.Л. Шупика Сакалова В.В. висвітлив питання критичних вад серця у дітей. Паралельно з лекціями фахівці Інституту серця провели консультативний прийом дітей та дорослих на базі Університетської клініки.