«Web of Science Award 2018»

11 квітня 2018 року у Великому конференц-залі НАН України відбулись організовані компанією Clarivate Analytics семінар «Наукові видання України: реалії та перспективи» і церемонія нагородження Web of Science Award Ukraine 2018.

Серед нагороджених – завідувач кафедри хірургії та онкології Сумського державного університету Винниченко Ігор Олександрович

Із першою доповіддю – з теми «Нові тенденції у регулюванні публікаційної активності наукових установ» – виступив директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України, голова Науково-видавничої ради НАН України, член Президії НАН України академік Ярослав Яцків. Він, зокрема, розповів про публікаційну активність як один із показників продуктивності вченого, наукової установи, країни в цілому та їхньої залученості в міжнародне співробітництво, а також як один із показників дієвості наукової політики, у тому числі на державному рівні.

Доповідь «Журнали університетів: шляхи розвитку» виголосив проректор з наукової роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара доктор хімічних наук Сергій Оковитий. Він поділився досвідом свого університету у просуванні наукових журналів до міжнародних наукометричних баз, зокрема надав докладні рекомендації щодо підвищення якості й, відповідно, авторитетності наукового журналу.

Публікаційній стратегії вченого й установи присвячувався виступ кандидата біологічних наук Ірини Тихонкової. Вона розповіла про те, як і навіщо за допомогою баз даних порівнюються наукові показники, як розраховуються імпакт-фактор та індекс Гірша, навіщо потрібні наукометричні бази й чим вони відрізняються між собою, як Україна представлена в базі Web of Science Core Collection.

Останню доповідь – «Web of Science Core Collection: критерії якості наукових журналів» – виголосив керівник освітніх програм компанії Clarivate Analytics Валентин Богоров. Серед таких критеріїв він виокремив видавничі стандарти, зміст, міжнародний склад і аналіз цитування. Доповідач навів підстави для відхилення чи виключення наукового журналу з бази даних, основні ознаки так званих «хижацьких» журналів і шляхи боротьби з недобросовісним видавцями й виданнями. Він також розповів, як подати заявку на включення наукового журналу до бази даних, а також про структуру платформи Web of Science.

Захід продовжився церемонією нагородження Web of Science Award Ukraine 2018. Перед врученням відзнак учасників події привітали перший заступник Міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець, заступник Міністра освіти і науки України Максим Стріха, віце-президент Національної академії наук України, директор Інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України академік Анатолій Загородній, заступник Міністра охорони здоров’я України Олександр Лінчевський і виконавчий директор компанії Clarivate Analytics з ринків, що розвиваються, Віджі Крішнан.

У номінації «Найцитованіші дослідники» лауреатами стали 9 вчених України, а саме:

1. БОНДАРЕНКО Ігор Миколайович, Дніпропетровська державна медична академія

2. ПАРХОМЕНКО Олександр Миколайович, Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска

3. ЛУЩАК Володимир Іванович, Прикарпарський національний університет імені Василя Стефаника

4. ШПАРИК Ярослав Васильович, Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр

5. ВИННИЧЕНКО Ігор Олександрович, Сумський державний університет

6. ІЗОТОВ Юрій Іванович, Головна астрономічна обсерваторія

7. ЛЕБОВКА Микола Іванович, Інститут біоколоїдної хімії імені Ф.Д.Овчаренка

8. ЛІСОВИЙ Володимир Миколайович, Харківський національний медичний університет

9. МОРОЗОВСЬКА Ганна Миколаївна, Інститут фізики Національної академії наук України

Нагороджені мають у своєму науковому доробку 3 або більше високоцитованих публікацій. Такими вважаються роботи, які ввійшли до 1% найбільш цитованих робіт в певній галузі протягом 10 років.