Об’ява щодо засідання апробаційної ради 14.09.2022 року

Шановні члени апробаційної ради Навчально-наукового медичного інституту!

14 вересня 2022 р. о 14-00 відбудеться онлайн засідання апробаційної ради з попередньої експертизи
дисертаційної роботи за спеціальністю 222 – «Медицина».

Порядок денний:

  1. Апробація дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії, підготовлену аспірантом кафедри громадського здоров’я Сумського державного університету Дриги Наталії Олександрівни (науковий керівник – д.мед.н., проф. Сміянов Владислав Анатолійович).
Тема дисертації: «Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи управління якістю медичної допомоги пацієнтам із цукровим діабетом 2-го типу на рівні первинної ланки охорони здоров’я», спеціальність 222 – Медицина.

Експерти:

  • Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини з курсом дерматовенерології СумДУ, Орловський Віктор Феліксович.
  • Кандидат медичних наук, професор, професор кафедри сімейної медицини з курсом дерматовенерології СумДУ Мелеховець Оксана Костянтинівна.

 

З дисертацією можна ознайомитися в читальній залі бібліотеки Навчально-наукового Медичного інституту СумДУ (вул. Санаторна, 31).

Посилання на приєднання до засідання: https://meet.google.com/iqz-htqd-tct

Запрошуються всі бажаючі!